Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 14.06.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Contents
    - Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen
Accomplishment
    Itsenäinen työskentely Optiman työtilassa ja verkossa.
Literature
    Kaikki opintojakson materiaali löytyy Optima-työalustalta. Materiaali koostuu artikkeleista ja dokumenteistä, jotka löytyvät Optimasta ja internetsivuilta.
Further Information
    Eija Kuisma (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Toteutuu 100 % verkossa.