Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    Opiskelija on perehtynyt lapsen kehitysvaiheisiin.
Goal
    Opiskelija tunnistaa leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja hän osaa käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa. Opiskelija tuntee lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä soveltavan liikunnan mahdollisuudet tukea lapsen toimintakykyä. Opiskelija osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti hyödyntäessään leikkiä ja liikuntaa lapsen kehityksen ja oppimisen välineenä.
Contents
    Leikin teoriat, leikin kehitysvaiheet, leikin lajit. Eri-ikäiset ja erilaiset leikkijät, erilaiset leikkiympäristöt, leikin havainnointi ja arviointi. Liikunta leikin tukijana. Havaintomotoriikan, kognitiivisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Lapsen leikin ja oppimisen havainnointi ja tukeminen käytännön tilanteissa.
Accomplishment
    Luennot, seminaarit ja käytännön harjoittelu
Toiminnalliset ja kirjalliset tehtävät
Verkko-opiskelu
Literature
    Fletcher, JM, ym. 2009. Oppimisvaikeudet: tunnistamisesta interventioon.

Piironen, L. (toim). 2004. Leikin pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY.

Helenius, A., Lummelahti, L. 2013. Leikin käsikirja.
Further Information
    Maija Jylhä, Timo Hintikka ja Pirjo Hynynen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.