Suomi 4, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.01.2020 - 13.05.2020
Last enrolment date
    31.12.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Opiskelija
- on suorittanut Finnish 3 -kurssin tai vastaavat tiedot
- osaa käyttää suomea tutuissa arkipäivän tilanteissa
- osaa keskustella ja kertoa mielipiteensä tutuista aiheista
- on harjoitellut luetun ymmärtämistä.
Goal
    Opiskelija kehittää taitoaan osallistua viestintätilanteisiin arjessa ja työpaikalla. Opiskelija kehittää omia kielenoppimisstrategioitaan ja pyrkii aktiiviseen kielenoppimiseen myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä, esim. työhakemuksen. Kehittää lukemisstrategioitaan ja ymmärtää yksinkertaisia asiatekstejä. Laajentaa sanavarastoaan mm. oman alansa sanastolla ja työelämäsanastolla.
Contents
    Kommunikointi opiskelu- ja työympäristössä kirjallisesti ja suullisesti, mediatekstit, ymmärtämis- ja oppimisstrategiat
Accomplishment
    Kontaktiopiskelu ja etätehtävät
Literature
    Opettajan suosittelema / koostama materiaali
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi kevätlukukaudella.

See the Timetable