Statiikka, 4 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    10.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka ja statiikan alkeet.
Goal
    Opiskelija omaa statiikan perusosaamisen ja pystyy yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Opiskelija osaa muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Opiskelija osaa hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.
EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.
EA-EN Tekninen analyysi: Opiskelijat osaavat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi matematiikan ja fysiikan avulla.
TKNPE Konetekninen perusosaaminen: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja osaavat soveltaa niitä käytännön ongelmien ratkaisuihin matematiikan ja fysiikan avulla
Contents
    Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Opetusmonisteet. Opetusvideot.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2013.
Further Information
    Petri Luosma
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!