Energia- ja ympäristötekniikan polkuopinnot 2, 29 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 30.05.2020
Last enrolment date
    29.11.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Target group
    Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmaan tähtääville.
Contents
    Opintopolku sisältää energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevätlukukauden opinnot.

HUOM! Polkuopintoihin 2 voivat hakea vain energia- ja ympäristötekniikan polkuopinnot 1 suorittaneet.
Accomplishment
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua arkisin pääsääntöisesti klo 8-17 välillä.
Further Information
    Marjukka Nuutinen, tutkintovastaava, etunimi.sukunimi@jamk.fi

avoinamk(at)jamk.fi
Other info
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Courses of this course chain
   
Fysiikka 2, 5 op
Matematiikka 2, 5 op
Teknillinen piirustus ja CAD, 5 op
Yrittäjyys, 3 op
Termodynamiikan perusteet, 5 op
JAMK InnoFlash, 2 op
Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus) _TEKN POLKU