Kuljetusmuodot 1, 5 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    01.03.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    25.03.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Logistiikan perusteiden hallinta.
Goal
    Opiskelija ymmärtää kuljetusten merkityksen logistisen järjestelmän ja kansantalouden osana sekä tuntee tiekuljetusten toimintaympäristön ja keskeisimpien säädösten sisällöt.
Contents
    Kuljetusmuotojen yleiskatsaus
Tiekuljetukset:
o toimintaympäristö
o vastuut ja velvollisuudet
o tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset säädökset
o teknologinen hyödyntäminen.
Literature
    Karhunen, J., Pouri R., Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi.
Sisula-Tulokas, L. 2007. Kuljetusoikeuden perusteet.
Tavaraliikenneyrittäjä. 2015. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi