Tilintarkastus, 5 op

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 03.08.2020 at 09:00 on this page.
Date
    31.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    03.08.2020 - 16.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet
Goal
    Opiskelija tietää tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset sekä osaa kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Hän tuntee tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Hän tuntee keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Hän osaa ottaa kantaa tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin.
Contents
    Opintojaksolla sisältönä on tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö ja normit, tilintarkastuksen suunnittelu ja organisointi, tilintarkastuksen toteutus ja raportointi, tilintarkastajan vastuu ja laadunvalvonta sekä eri yhtiömuotojen erityispiirteet tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kannalta.
Accomplishment
    Aktivoivat luennot. Tunneilla tehdään runsaasti harjoitustehtäviä.
Literature
    Tomperi, S. Tilintarkastus: Normeista käytäntöön, Edita Publishing Oy, 43. uudistettu painos, 2018
ISBN: 9789513773601
Price
    75 €
The studies is free-of-charge for unemployed job seekers and asylum seekers.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Lähiopetus: pidätämme oikeudet muutoksiin
31.08.2020 09.45 - 11.15
02.09.2020 16.00 - 17.30
07.09.2020 09.45 - 11.15
09.09.2020 16.00 - 17.30
14.09.2020 09.45 - 11.15
16.09.2020 16.00 - 17.30
21.09.2020 09.45 - 11.15
23.09.2020 16.00 - 17.30
28.09.2020 09.45 - 11.15
30.09.2020 16.00 - 17.30
05.10.2020 09.45 - 11.15
07.10.2020 16.00 - 17.30
19.10.2020 09.45 - 11.15
21.10.2020 16.00 - 17.30
26.10.2020 09.45 - 11.15
28.10.2020 16.00 - 17.30
02.11.2020 09.45 - 11.15
04.11.2020 16.00 - 17.30
09.11.2020 09.45 - 11.15
11.11.2020 16.00 - 17.30
16.11.2020 09.45 - 11.15
18.11.2020 16.00 - 17.30
23.11.2020 09.45 - 11.15
25.11.2020 16.00 - 17.30
30.11.2020 09.45 - 11.15
02.12.2020 16.00 - 17.30
07.12.2020 09.45 - 11.15
09.12.2020 16.00 - 17.30
14.12.2020 09.45 - 11.15
16.12.2020 16.00 - 17.30