Tilintarkastus, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet
Tavoite
    Opiskelija tietää tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset sekä osaa kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Hän tuntee tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Hän tuntee keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Hän osaa ottaa kantaa tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin.
Sisältö
    Opintojaksolla sisältönä on tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö ja normit, tilintarkastuksen suunnittelu ja organisointi, tilintarkastuksen toteutus ja raportointi, tilintarkastajan vastuu ja laadunvalvonta sekä eri yhtiömuotojen erityispiirteet tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kannalta.
Toteutus
    Aktivoivat luennot. Tunneilla tehdään runsaasti harjoitustehtäviä.
Kirjallisuus
    Tomperi, S. Tilintarkastus: Normeista käytäntöön, Edita Publishing Oy, 43. uudistettu painos, 2018
ISBN: 9789513773601
Hinta
    75 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Lähiopetus: pidätämme oikeudet muutoksiin
31.08.2020 09.45 - 11.15
02.09.2020 16.00 - 17.30
07.09.2020 09.45 - 11.15
09.09.2020 16.00 - 17.30
14.09.2020 09.45 - 11.15
16.09.2020 16.00 - 17.30
21.09.2020 09.45 - 11.15
23.09.2020 16.00 - 17.30
28.09.2020 09.45 - 11.15
30.09.2020 16.00 - 17.30
05.10.2020 09.45 - 11.15
07.10.2020 16.00 - 17.30
19.10.2020 09.45 - 11.15
21.10.2020 16.00 - 17.30
26.10.2020 09.45 - 11.15
28.10.2020 16.00 - 17.30
02.11.2020 09.45 - 11.15
04.11.2020 16.00 - 17.30
09.11.2020 09.45 - 11.15
11.11.2020 16.00 - 17.30
16.11.2020 09.45 - 11.15
18.11.2020 16.00 - 17.30
23.11.2020 09.45 - 11.15
25.11.2020 16.00 - 17.30
30.11.2020 09.45 - 11.15
02.12.2020 16.00 - 17.30
07.12.2020 09.45 - 11.15
09.12.2020 16.00 - 17.30
14.12.2020 09.45 - 11.15
16.12.2020 16.00 - 17.30