Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen, 10 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.10.2019 - 08.03.2020
Last enrolment date
    06.10.2019
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opintojaksot Marketing, Taloushallinto, Johtaminen ja Operatiivinen johtaminen
Goal
    Opiskelija tunnistaa päivittäisjohtamisen osa-alueet ja osaa soveltaa teoriaa eri osa-alueiden kehittämisessä. Opiskelija pystyy kehittämään ja kriittisesti arvioimaan omia vuorovaikutus -ja johtamistaitojaan. Opiskelija tunnistaa yrityksen strategian merkityksen esimiestyössä. Hän osaa määrittää asiakkuuksia teoriaa soveltaen ja toteuttaa itsenäisesti myynti- tai tiedotuskampanjan. Hän osaa soveltaa ruoka- ja ravintolapalvelun seurantajärjestelmiä sekä tunnuslukuja ruoka-ja ravintolapalveluiden liiketoiminnoissa. Opiskelija tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.
Contents
    Itsensä ja tiimin johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, luvuilla johtaminen, myynnin johtaminen ja ennakointityö
Accomplishment
    Webinaarit
Lukupiirityöskentely
Opetusvideot
Literature
    Vepsäläinen, Jukka.2016. Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa. Opetushallitus.
Johtamisen aihealueen mukaan valittu teos
Verkko-opiskelumateriaali
Price
    150 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable