Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus ja arviointi 5 op, Tampere

Enrol to the course

Date
    22.09.2020 - 11.11.2020
Last enrolment date
    17.08.2020
Place
    Tampere, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin

Koulutus sisältää kaksi tunnin mittaista webinaaria ja kaksi työpajaa sekä ohjattua verkkotyöskentelyä. Koulutus sisältää pienen kehittämistehtävän, joka kehittää omaa opetusta.

Koulutuksen aikataulu:
1. Webinaari ti 22.9.2020 klo 13.00 -14.00
2. Työpaja ke 30.9.2020 klo 13.00 -16.00
3. Webinaari to 22.10.2020 klo 13.00 -14.00
4. Työpaja ke 11.11.2020 klo 13.00 -16.00
Target group
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat.
Contents
    • Miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat oppimisen taustalla?
• Kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista tukevat pedagogiset taidot ja menetelmät
• Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja arvioinnissa
• Ohjaavan arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja itsearvioinnin kysymykset

Kouluttajina toimivat:
Yliopettaja Harri Keurulainen ja lehtori Maarit Miettinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Further Information
    Milla-Maarit Salo, koulutussuunnittelija,
040 764 2587, milla-maarit.salo@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
täydennyskoulutus ja palvelutoiminta, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Eija Hirvi, koulutuskoordinaattori, 040 354 0571, eija.hirvi@jamk.fi
Material     koulutusesite_kieli-_ja_kulttuuritietoinen_opetus_5_op.pdf
Cancellation terms
    -

Enrol to the course