Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus ja arviointi 5 op, Tampere

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Ohjaatko ja opetatko maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita? Pohditko, miten voisit hyödyntää monikielisyyttä opetuksen resurssina tai tukea pedagogisesti kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista? Entä askarruttavatko arvioinnin kysymykset? Tule mukaan syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen! Koulutuksessa perehdyt siihen, miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat oppimisen taustalla sekä miten kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista tuetaan erilaisilla pedagogisilla menetelmillä. Saat myös tietoa siitä, miten hyödyntää kieli- ja kulttuuritietoisuutta omassa opetuksessasi.

Kieli- ja kulttuuritietoisuus liittyy myös arvioinnin kysymyksiin. Perehdyt koulutuksessa ohjaavan arvioinnin ja osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja toteutustapoihin. Tavoitteena on, että olet tietoinen ohjaavan arvioinnin, itsearvioinnin ja osaamisen arvioinnin merkityksistä arvioinnin kokonaisuudessa ja osaat antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä sekä arvioida opiskelijoiden osaamista näyttöjen perusteella.
Aika
    22.09.2020 - 11.11.2020
Ilmoittautumiset
    17.08.2020 mennessä
Paikka
    Tampere, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin

Koulutus sisältää kaksi tunnin mittaista webinaaria ja kaksi työpajaa sekä ohjattua verkkotyöskentelyä. Koulutus sisältää pienen kehittämistehtävän, joka kehittää omaa opetusta.

Koulutuksen aikataulu:
1. Webinaari ti 22.9.2020 klo 13.00 -14.00
2. Työpaja ke 30.9.2020 klo 13.00 -16.00
3. Webinaari to 22.10.2020 klo 13.00 -14.00
4. Työpaja ke 11.11.2020 klo 13.00 -16.00
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat.
Sisältö
    • Miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat oppimisen taustalla?
• Kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista tukevat pedagogiset taidot ja menetelmät
• Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja arvioinnissa
• Ohjaavan arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja itsearvioinnin kysymykset

Kouluttajina toimivat:
Yliopettaja Harri Keurulainen ja lehtori Maarit Miettinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Lisätietoja
    Milla-Maarit Salo, koulutussuunnittelija,
040 764 2587, milla-maarit.salo@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
täydennyskoulutus ja palvelutoiminta, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Eija Hirvi, koulutuskoordinaattori, 040 354 0571, eija.hirvi@jamk.fi
Materiaali     koulutusesite_kieli-_ja_kulttuuritietoinen_opetus_5_op.pdf
Peruutusehdot
    -

Ilmoittaudu koulutukseen