Tekstinkäsittelyn tehokäyttö, 5 op, Verkkototeutus (Edufutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.08.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Tieto- ja viestintätekniikan perusteet, tekstinkäsittelyn perusteet
Goal
    Tämän opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tekstinkäsittelyn edistyneitä ominaisuuksia ja pystyy hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.
Contents
    Asiakirjastandardi, malliasiakirjat ja -raportit, tyylit, kuvat ja taulukot, sisällys-, kuvio- ja taulukkoluettelot, hakemisto, tekstin palstoitus, asetukset, joukkokirjeet ja tarrat, kommentit, makrot, lomakkeet, tuonti muista ohjelmista.
Accomplishment
    Opintojakson toteutustapana on verkko-opiskelu.
Materiaali, ohjeet ja harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Itsenäinen työskentely
Palaute harjoituksista annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön.
Literature
    Hänninen-Pihlajamäki, P. 2019. Tekstinkäsittelyn tehokäyttö -ohjeet. Optima-materiaali. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi