ICT-valmiudet, 3 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 18.12.2019
Last enrolment date
    01.09.2019
Target group
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Goal
    Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä työskentelyssään.
Hänellä on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.
Contents
    Tekstinkäsittelyohjelman keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. JAMKin raportit) käsittelyyn ja asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan laatimiseksi.
Opintojakson aikana opiskelija laatii raporttimallipohjan, jota hän voi hyödyntää kirjallisissa töissään.

Taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot ja niiden soveltaminen.

Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi.

Tekijänoikeuksien ja tietoturvan peruskäsitteet.
Koulutusohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä.
Further Information
    Niilo Kuokkanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Other info
    Webinaarit ajoittuvat seuraavasti:
- 4.9.19 klo 14.45-16.15
- 18.9.19 klo 14.45-16.15
- 2.10.19 klo 14.45-16.15
- 16.10.19 klo 14.45-16.15
- 30.10.19 klo 14.45-16.15
- 13.11.19 klo 14.45-16.15
- 27.11.19 klo 14.45-16.15
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)

See the Timetable