Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    06.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    11.08.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet/taloushallinto HMAB0130
Goal
    Opiskelija ymmärtää erityyppisten yritysten sisäisen laskennan tarpeet ja osaa soveltaa oppimaansa. Hän tuntee johdon laskentatoimen teorian ja osaa laatia päätöksentekoa tukevia laskelmia. Opiskelija osaa rakentaa pienelle yritykselle kustannuslaskentajärjestelmän.
Contents
    Talousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksenteossa,laskentajärjestelmä,tuotto- ja kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, pääomakustannukset, vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, vyöryttäminen, suoritekohtainen laskenta, kalkyylit, jakolaskenta, ekvivalenssilaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta ja toimintolaskenta
Accomplishment
    Opintojaksosta on olemassa erilaisia toteutustapoja.

Lähiopiskelu:
Luentoja, harjoitustehtäviä, vierailijoita, ryhmätöitä, etätehtäviä

Verkko-opetus:

keskeinen opiskelumeteriaali verkossa, esimerkit, tehtävät, verkkoluennot, tehtävät, etätehtävät

Lähiopetus: luennot, harjoitustehtävät, vierailuluennoitsijat, ryhmätyöt, etätehtävät
Sulautuva opetus:harjoitustehtävät, verkkoluennot, etätehtävät
Literature
    Järvenpää, M., Partanen V. & Pellinen J. 2015. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOY.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso on mahdollista suorittaa tenttiä lukuunottamatta virtuaalisesti. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business polun opintoihin.

See the Timetable