Biotalouden uudet liiketoimintamallit, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    05.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija osaa arvioida yrittämisen toimintaympäristöä ja yritystoiminnan taloudellisia lainalaisuuksia biotalouden yrittäjyyden näkökulmasta ja soveltaa oppimaansa esimerkkiyritykseen. Opiskelija osaa tehdä aloittavalle biotalousyritykselle liiketoimintasuunnitelman ja osaa suunnitella liikeidean pohjalta yrityksen talouteen ja toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Opiskelija osaa laatia yritykselle markkinointisuunnitelman.
Sisältö
    Yritysanalyysejä eri tavoin toimivista biotalouden yrityksistä Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.
- biotalousyrityksen liiketoimintasuunnitelma
- biotalousyrityksen markkinointisuunnitelma
Kirjallisuus
    Verkko-opiskelumateriaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu