Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1, 25 op (Verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    29.08.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    02.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototetutus
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkinto-ohjelmaan tähtäävät.

Verkko-opiskelu soveltuu henkilölle, jolla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluaa enemmän joustoja opintojen suorittamispaikkaan.
Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta.
Tavoite
   

55 opintopistettä suoritettuaan, opiskelija voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Toteutus
   

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden syyslukukauden opintoja. polkuopinnot 1 suorittaneille tarjotaan  kevätlukukaudelle  2020  polkuopinnot 2. 

 

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

 

Osaajana kehittyminen, 3 op

ICT -valmiudet, 3 op

Johdatus Internet -teknologioihin, 4 op

Käyttöjärjestelmät, 6 op

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Web-tekniikat, 4 op

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    250 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Osaajana kehittyminen, 3 op

Katso opintojakson aikataulu