Uudistuva johtajuus, 5 op (YAMK), verkkototeutusavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.04.2020 - 24.05.2020
Last enrolment date
    26.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Target group
    Opintojakso soveltuu henkilöille, joiden tavoitteena on oman johtamisosaamisen kehittäminen ja uralla eteneminen.

Jos olet kiinnostunut YAMK-opinnoista, ota tästä lähtöstartti ja ilmoittaudu mukaan.
Prerequisites
    amk-tutkinto
Goal
    Opiskelija tuntee ajankohtaiset keskeiset johtajuusteoriat ja osaa soveltaa niitä omaan työhönsä. Hän osoittaa kriittistä kykyä seurata ja eritellä ammattialan sekä tutkimusalueen tietoa. Opiskelija tunnistaa ihmisten johtamisen haasteet ja osaa kehittää omia esimiestaitojaan sekä johtajuuden käytäntöjä. Hän osaa arvioida, kehittää ja uudistaa johtajuutta sekä johtamista organisaatiossa.
Contents
    ihmisten johtaminen, uudistumiskykyinen organisaatio, resilienssi, muutoksen johtaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, tunneäly, luottamus
Accomplishment
    Essee johtajuudesta
Videoblogi esimies ongelmatilanteissa
Artikkelitehtävä
Luottamusjohtamisen arviointi
Tunneälykkyys mindmap
Uudistumiskykyinen organisaatio -kehittämistehtävä
Literature
    Seville, E. 2017. Resilient Organizations. How to Survive, Thrive and Create Opportunities Through Crisis and Change.

Northouse, P. 2016. Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.

Ajankohtainen omavalintainen ihmisten johtamista käsittelevä tietokirja.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakson kouluttaja KTT, KM Sami Kalliomaa