Englannin tukiopinnot, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 19.06.2020
Last enrolment date
    30.04.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotaso ja jotka eivät ole vielä suorittaneet Työelämän englanti -opintojaksoa.
Goal
    Opiskelija pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan arkielämän tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti englannin perusrakenteet halliten edistäen suoriutumistaan muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista.
Contents
    Vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvät aihepiirit suullisine ja kirjallisine interaktiivisine harjoituksineen sekä perusrakenteiden teoria ja sen soveltaminen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.
Accomplishment
    Verkko-opetus Optima-verkko-oppimisympäristössä, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Literature
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Tarkoitettu opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotaso.

Arviointiasteikko muutettu 1.8.2016 alkaen: Hyväksytty/ Hylätty

See the Timetable