Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 14.06.2020
Last enrolment date
    25.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Goal
    Opiskelija ymmärtää median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Hän tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Opiskelija pystyy tukemaan vanhempia mediakasvatuksessa. Hän tietää erilaisia mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kehityksen ja kuntoutuksen tukena. Opiskelija motivoituu kehittämään ja käyttämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia työskennellessään lasten ja nuorten parissa.
Contents
    1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma medikasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut ja menetelmät
6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö
Accomplishment
    Virtuaaliopinnot, jotka sisältävät vaihtoehtoisia oppimistehtäviä.
Literature
    Virtuaalisen työtilan materiaali, dokumentit, videot, linkit ja tukimateriaali
Further Information
    Timo Hintikka (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!