Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 14.06.2020
Ilmoittautumiset
    25.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Hän tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Opiskelija pystyy tukemaan vanhempia mediakasvatuksessa. Hän tietää erilaisia mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kehityksen ja kuntoutuksen tukena. Opiskelija motivoituu kehittämään ja käyttämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia työskennellessään lasten ja nuorten parissa.
Sisältö
    1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma medikasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut ja menetelmät
6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö
Toteutus
    Virtuaaliopinnot, jotka sisältävät vaihtoehtoisia oppimistehtäviä.
Kirjallisuus
    Virtuaalisen työtilan materiaali, dokumentit, videot, linkit ja tukimateriaali
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Timo Hintikka (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!