Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM), 3 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    10.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Lujuusopin opintojaksolla tai muualla opittu tekninen palkkiteoria: normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutus- ja vääntömomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset.
Goal
    Opiskelija hallitsee lujuusopin elementtimenetelmän (FEM, Finite Element Method) teoreettiset perusteet sekä osaa suorittaa rakenteille staattisia FEM-analyyseja tietokoneohjelmalla. Hän osaa tulkita analyysin tulokset ja tehdä tarvittavat johtopäätökset rakenteen kestävyydestä.

EA-EN EUR-ACE Tekninen analyysi: Opiskelijat osaavat luoda rakenteesta FEM-analyysiin sopivan mallin ja suorittaa analyysin.

EA-ER EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Opiskelijat osaavat valita analysoitavalle rakenteelle oikean menetelmän ja elementtityypin. He osaavat myös tulkita analyysin tulokset ja tehdä siitä johtopäätöksiä.
Contents
    Elementtimenetelmän teoreettiset perusteet: jäykkyysmatriisin muodostus ja matriisiyhtälön ratkaisu. Elementtityypit: sauvat, palkit, kuoret ja solidit. Analyysityypit: staattinen analyysi ja moodianalyysi. Tulosten tulkinta ja tarkkuus. Lineaarinen ja epälineaarinen analyysi. Kokoonpanojen ja kontaktipintojen mallintaminen. FEM-laskentaan sopivan tietokoneohjelman käyttö.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Teoriamoniste + harjoitustehtävät
Further Information
    campusonline@jamk.fi
Other info
    JAMKin tutkintorakenteeseen tämä opintojakso hyväksytään vain numerollisella arvioinnilla.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!