Brändistrategiat, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.05.2020 - 05.06.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Markkinoinnin perusteet, kuluttajan syvälliseen ymmärtämiseen liittyvät analyysit, syvällinen asiakasymmärrys, asiakastarpeet ja motivaatio, asiakkaan elinkaaren arvo.
Goal
    Opiskelija tietää brändistrategioiden keskeiset teoriat ja käsitteet sekä ymmärtää niiden sisällöt. Opiskelija ymmärtää brändistrategian keskeisen osan yrityksen liiketoimintastrategiassa. Opiskelija ymmärtää asiakastiedon merkityksen brändistrategian luomisessa. Opiskelija osaa suunnitella tavoitteellisesti ja kannattavasti yrityksen brändistrategioita. Opiskelija osaa käyttää brandiasiantuntijan tehtävissä tarvittavia työkaluja.
Contents
    Brändin käsite, brändiarvo, brändianalyysit, brändin position rakentaminen, ominaisuuksien liittäminen brändimielikuvaan.
Literature
    Luennot, caset ja kirjallisuus.
Keller, K.L. 2013. Strategic Brand Management: Global Edition. Pearson.
Suositeltava muu materiaali ilmoitetaan luennoilla.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Intensiivitoteutus verkossa (toukokuu)

Webinaarit verkossa klo 10 -11.30:
To 7.5.
Ti 12.5.
To 14.5.
Ti 19.5.
To 21.5.
Ti 26.5.
To 28.5.
Ti 2.6.
To 4.6.

See the Timetable