Monikulttuurisuus matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opintojakso antaa sinulle valmiuksia toimia monikulttuurisissa ympäristöissä luonteeltaan kansainvälisellä alalla matkailu- ja ravitsemisalan työtehtävissä. Käsiteltävän teorian ja sen soveltamisen avulla saat eväitä kulttuurisen monimuotoisuuden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen sekä työelämän tilanteiden ratkaisuun. Opintojakson päätyttyä osaat paremmin viestiä ja toimia monikulttuurisessa työyhteisössä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Contents
    Opintojakson sisältää: oma kulttuuritausta ja sen vaikutus monikulttuurisiin tilanteisiin, kulttuurinen käyttäytyminen ja toimintatavat, kulttuurin eri ulottuvuudet (esim. arvot, etiikka, aikakäsitys, viestintä, sopimukset, neuvottelut, organisoituminen ja ryhmätyöskentely), monikulttuurisuuden hahmottaminen matkailu ja ravitsemis -toimialalla, työelämän keskeisten tilanteiden analysointi teoriaan pohjaten.
Accomplishment
    Verkkototeutus
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opiskelija hahmottaa, mitä monikulttuurisuus matkailu- ja ravisemis -toimialalla tarkoittaa. Hän ymmärtää kulttuuritaustan merkityksen monikulttuuristen työelämätilanteiden arvioimisessa. Opiskelija osoittaa teoriatietoon tukeutuvan case studyn analysoinnin kautta monikulttuurisuusosaamisensa ja käytännön ratkaisumallien hallinnan.

See the Timetable