Palvelumuotoiluprosessi, 10 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.01.2020 - 17.05.2020
Last enrolment date
    17.12.2019
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija hallitsee liiketoiminta-, palvelu- ja tuotantoprosessien johtamisen perusteet sekä osaa arvioida toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa arvioida matkailu-, ravitsemis- ja toimitilapalvelujen kannattavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.
Goal
    Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja niissä käytettävät palvelumuotoilun tutkimus- ja kehittämistyökalut. Hän arvioi palvelutuotteiden käytettävyyttä, arvontuottoa, elämyksellisyyttä sekä yhteyttä yrityksen brändiin. Hän osaa edistää omaa luovuuttaan ja innovoida asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia. Hän hallitsee projektissa toimimisen.
Contents
    Palvelumuotoiluprosessi
Palvelumuotoilun ja innovaatiotoiminnan työkalut
Projektityöskentely
Elämyksellisyys ja tarinallistaminen
Luovat menetelmät
Accomplishment
    •Kontaktiopiskelu
•Itsenäinen opiskelu
•Projektityöskentely
Literature
    Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum
Price
    150 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi