Kestävä ravitsemus, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    23.01.2020 - 02.04.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Food culture opintojakson osaaminen
Goal
    Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen ja ravitsemuksen välisen yhteyden maailmanlaajuisesti ja kansallisesti.Opiskelija tunnistaa terveellisten ruokajärjestelmien merkityksen sekä terveelliseen ruokavalioon että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.Opiskelija osaa koota yhteen luonnonvaroja, kestävyyttä, ruokaaturvallisuus- ja terveysohjelmat.Opiskelija näkee terveellisen ympäristön ja kestävän ruokavalion merkityksen planeetalle.
Contents
    Ilmastonmuutos ja ravitsemusKestävä ruokavalioKestävät kehitysratkaisut ja innovaatiot
Accomplishment
    luennot
ryhmätyöskentely
Henkilökohtainen analyysi
Literature
    Plates, pyramids, planet – Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment
http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
Unravelling The Food-Health Nexus
http://www.ipes-food.org/images/Reports/Health_FullReport.pdf
WHO Report of the Commission on Ending Childhood Obesity
https://tinyurl.com/yb9gdxd5
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable