Saksa 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija aloittaa tutustumisen saksan kielen kieleen ja saksalaiseen kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia saksaa kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja Saksan välisiä kulttuurieroja.
Contents
    Tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja opiskelusta kertominen, mahdollisista työtehtävistä ja työajoista kertominen, ravintolassa ja kahvilassa käynti, lukusanat, vuodenajat, kellonajat, kuukaudet ja viikonpäivät, kulttuurierot ja maantuntemusta
Accomplishment
    Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kirjallisia/suullisia tehtäviä, itsenäistä työskentelyä
Literature
    Hotanen, M. & Kauppi, E., Simon, H. Hallo! 1
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable