Saksa 1, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    16.01.2020 - 14.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija aloittaa tutustumisen saksan kielen kieleen ja saksalaiseen kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia saksaa kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja Saksan välisiä kulttuurieroja.
Sisältö
    Tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja opiskelusta kertominen, mahdollisista työtehtävistä ja työajoista kertominen, ravintolassa ja kahvilassa käynti, lukusanat, vuodenajat, kellonajat, kuukaudet ja viikonpäivät, kulttuurierot ja maantuntemusta
Toteutus
    Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kirjallisia/suullisia tehtäviä, itsenäistä työskentelyä
Kirjallisuus
    Hotanen, M. & Kauppi, E., Simon, H. Hallo! 1
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi