Espanja 2, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 11.05.2020
Last enrolment date
    13.01.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Goal
    Opiskelija jatkaa toimivan kielitaidon hankkimista. Hän osaa soveltaa oppimaansa ja toimia espanjankielisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla esimerkiksi asioidessaan puhelimessa sekä ostoksilla ja kaupungilla liikkuessaan. Opiskelija osaa keskustella espanjankielisen kulttuurin vaatimusten mukaisesti ja myös kirjoittaa lyhyitä viestejä espanjaksi.
Contents
    Syvennetään espanjankielisen kulttuurin piirteiden tuntemusta sekä toimimista jokapäiväisissä viestintätilanteissa. Esimerkiksi arkirutiinit, mielipiteen ilmaisu, pukeutuminen, sää, asuminen, hotelli, media ja menneiden tapahtumien kuvaus. Kieliopissa erityisesti verbien aikamuodot: nykyhetki (preesens) sekä mennyt aika (perfekti, preteriti ja imperfekti).
Accomplishment
    Kontaktiopetus, pari- ja ryhmäkeskustelut, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kuullunymmärtämistehtävät, etätehtävät.
Literature
    Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot. Tammi.
Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset. Tammi.

Kurssin aikana opiskellaan kappaleet 9-16 (17).
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Vastaava kurssi englanniksi: Spanish 2, ZWCH1210

See the Timetable