Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    27.01.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    06.01.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa.
Goal
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia englanniksi kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
Contents
    - oman alan keskeiset käsitteet
- työnhaku
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- monikulttuurinen työelämä
- alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)
Literature
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable