Työelämän viestintä, 3 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    27.01.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    06.01.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija
- ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta, hyödyntää sitä ja arvioida omaa viestintäosaamistaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti työkeskusteluissa ja ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon
- osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, havainnollisesti ja vakuuttavasti
- osaa argumentoida vastaanottajan ja tavoitteiden mukaisesti sekä vaikuttaa kielellä
- hallitsee työelämän keskeisiä tekstilajeja ja niiden kielenkäyttösuosituksia (myös sähköposti)
- toimii viestintätilanteissa vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti
Contents
    Viestinnän prosessit ja viestintätaitojen kehittäminen.
Oman alan tyypillisissä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot.
Asiantuntijan viestintä- ja argumentointitaidot.
Literature
    Optiman työtila Työelämän viestintä
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable