Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    20.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija osaa johtaa oman osastonsa myyntiä ja oman tiiminsä toimintaa asiakaslähtöisesti, myyntihenkisesti, innostavasti ja säännösten mukaisesti
Contents
    Kaupan työsuojelu, toiminnan laatu, töiden organisointi, henkilöjohtamisen ja kehittämisen työvälineet
Accomplishment
    Tentit verkko-opintomateriaalista, kirjoista ja ajankohtaisesta materiaalista, etätehtäviä.
Literature
    Verkko-opintomateriaali
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable