Arvonlisäverotus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija tuntee arvonlisäverolainsäädännön perusperiaatteet sekä olennaisimmat säädökset ja hallitsee niiden soveltamisen käytännön verotustilanteissa päivittäisessä työssä. Opiskelija ymmärtää arvonlisäverovelvollisuuteen liittyvän raportointivelvollisuuden merkityksen ja osaa hoitaa raportoinnin. Opiskelija pystyy ratkaisemaan arvonlisäverokysymyksiä verotuksen erityistilanteissa tai tietää mistä veroneuvontaa on saatavissa.
Contents
    Opintojaksolla käsitellään verojärjestelmä EU:n tasolla, arvonlisäverovelvollisuus, verollinen myynti sekä näihin liittyvät poikkeukset, oma käyttö, veron peruste, verokannat, vähennettävä vero ja siihen liittyvät poikkeukset, arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä sekä yhteisökaupan, ulkomaankaupan ja palvelukaupan arvonlisäverotus. Lisäksi käydään läpi rekisteröintiin ja kirjauksiin, veron laskentaan, raportointiin ja maksuunpanoon sekä viranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita.
Accomplishment
    Opintojaksosta on olemassa toteutustavat A (lähiopetus)ja B (sulautuva opetus). A = Lähiopetuksessa opiskelijat ja opettaja ovat samassa fyysisessä tilassa. Lähiopetuksessa hyödynnetään välittömän vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen ja ajattelemisen mahdollisuuksia. Lähiopetuksen tukena hyödynnetään yleensä myös verkkoympäristöjä esimerkiksi tiedottamisen, materiaalien jakamisen ja tehtävien palauttamisen alustana.
B = Sulautuva opetus yhdistää lähi- ja verkko-opetusta ja erilaisia oppimisen ympäristöjä ja muotoja. Opetus perustuu sekä yhteisölliseen että itsenäiseen työskentelyyn ja opettajan ja opiskelijoiden väliseen aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Käytännössä sulautuvassa opetuksessa voi olla mm. lähiopetusta eli kontaktitunteja, lähiopetuksen seuraamista verkkovälitteisesti, verkkoluentoja, webinaareja, verkossa tehtäviä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä, videoluentoja ja verkkokeskusteluja. Vaihtoehdossa A opintojakson voi suorittaa etäopiskeluna tenttiä (Exam)lukuun ottamatta noudattamalla opintojakson annettua aikataulua.
Literature
    Arvonlisäverolaki 1993/1501.
Arvonlisäveroasetus 1994/50.
Verohallinnon julkaisut.

Jokin seuraavista:
Joki-Korpela, T., Jokinen, M., Klemola, A., Kontu, J. & Vilppula, T. 2012. Käytännön arvonlisäverotus. Helsinki: HKT-Media.
Sirpoma, P. & Tannila, E. 2014. Arvonlisäverotus käytännönläheisesti. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari.
Äärilä, L., Nyrhinen, R. & Hyttinen, P. 2015. Arvonlisäverotus käytännössä. Helsinki: Talentum Media.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso soveltuu osaksi sekä taloushallinnon että markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena talousjohtamisen kärkiopintoihin. Opintojakson voivat valita myös ne ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka haluavat edetä opinnoissaan nopeammin.

See the Timetable