As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti pienen yrityksen kirjanpidon. Taloushallinto HMAB0130.
Goal
    Opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen taloushallinnon. Hän osaa tehdä näille talousarvion, laina-osuus- ja jälkilaskelmat sekä tuntee tilintarkastuksen periaatteet ja toimintatavat. Opiskelija osaa arvioida opintojakson aikana osaamisensa kehitystä tavoitteisiin nähden.
Contents
    Opintojaksolla käsitellään asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä. Laaditaan talousarvio ja vuokrankantokirja, lasketaan osakkaiden laina-osuuksia, tehdään jälkilaskelmia. Käydään läpi asunto-osakeyhtiötä ja yhdistystä koskevaa kokoustekniikkaa sekä tilintarkastuksen perusteita ja tarkastuksen raportointia.
Accomplishment
    Asiantuntijaluennot, ATK-harjoitukset. Virtuaaliopintojen laajuus 1 op.
Literature
    Tomperi, S. 2017. Kehittyvä kirjanpito oppikirja- ja harjoituskirja. 16. p. tai uudempi. Helsinki: Edita.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso soveltuu myös markkinoinnin, johtamisen ja kv-kaupan opiskelijoille.

See the Timetable