Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle, 3 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    10.01.2020
Prerequisites
    ICT-valmiudet
Goal
    Tavoitteena on antaa liiketalouden ammattilaiselle valmiuksia työskentelyyn ICT-alan yrityksessä.

Opintojakson jälkeen opiskelija
- Ymmärtää ohjelmistotuotannon merkityksen ICT-alalla
- Ymmärtää ohjelmistotuotannon keskeiset vaiheet ja käytännöt.
- Tuntee WWW-ohjelmoinnin keskeiset käsitteet, menetelmät ja työkalut
Contents
    - HTML-ohjelmointikielen perusteet
- JavaScript –ohjelmointikielen perusteet
- PHP-ohjelmointikielen perusteet
- SQL-tietokantojen perusteet
Accomplishment
    - Luennot
- Harjoitukset virtuaalisessa oppimisympäristössä
- Harjoitustyö
Literature
    - Luentomateriaalit
- Web3Schol oppimisympäristön materiaalit
Price
    45 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi