Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.03.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    30.12.2019
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    -
Goal
    - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Contents
    - Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen
Accomplishment
    Itsenäinen työskentely Optiman työtilassa ja verkossa. Tehtävät saa suorittaa omassa tahdissa ja haluamassaan järjestyksessä opintojakson aikana. Kaikki tehtävät ovat itsenäisiä. Pakollisia verkkotapaamisia tms. ei ole.
Literature
    Kaikki opintojakson materiaali löytyy Optima työalustalta. Materiaali koostuu artikkeleista ja dokumenteistä, jotka löytyvät Optimasta ja internetsivuilta.
Further Information
    Eija Kuisma (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Toteutuu 100 % verkossa.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable