Materiaalivalinta, 2 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    10.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Opiskelija hallitsee materiaalitekniikan peruskäsitteet. Hän tuntee koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit, niiden tekniset ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet.
Goal
    Opiskelija hallisee materiaalinvalintaprosessin eri vaiheet.
Hän osaa valita materiaaleja huomioiden tuotteen käytön, ympäristön, valmistuksen sekä muut esim. lakiin perustuvat vaatimukset.
Contents
    1. Materiaalinvalinta osana tuotesuunnittelua: strategia, strategiaan vaikuttavat tekijät ja materiaalien karakterisointi.
2. Materiaalinvalintaprosessi: prosessin vaiheet, valintaan vaikuttavat tekijät ja tiedonhaku valinnan tukena.
Accomplishment
    Itsenäinen opiskelu. Palautettavia oppimistehtäviä, joiden aikataulu oppimisympäristössä.
Literature
    Opiskelumateriaali:Oppimisympäristön materiaali
Tukimateriaali: Björk ym. Koneenosien suunnittelu, Sanoma pro, Helsinki 2014, 6., uudistettu painos.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable