Korkeakouludiplomi, Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoiminnan kehittäminen, osa I, 30 op

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen
Aika
    07.09.2020 - 20.12.2021
Ilmoittautumiset
    16.08.2020 mennessä
Paikka
    Monimuoto- ja verkko-opiskelu
Kohderyhmä
    Korkeakouludiplomikoulutus sopii sinulle, joka

- tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen
– pohjakoulutuksestasi riippumatta haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi
- etsit uutta suuntaa urallesi
– haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta
- haet syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan.
Tavoite
    Hankit työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun aloilla. Kehität omaa osaamistasi ja opit löytämään uusia ja vaikuttavia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Liiketoimintaosaamisen lisäksi koulutus tarjoaa malleja asiakaslähtöiseen ajatteluun.
Sisältö
   

Opintokokonaisuus sisältää osat I ja II. OSA I (syksy 2020 - kevät 2021) Urheilu- ja liikuntamarkkinointi 5 op

Asiakasymmärrys 5 op

Urheilu- ja liikuntajohtaminen 5 op

Ulkoinen laskentatoimi 5 op

Terveyden edistäminen ja ohjaus 3 op

Osaajana kehittyminen 2 op

Vapaasti valittavat opintojaksot: Verotus, 6 op, Multicultural work, 5 op, Liiketoimintastrategia, 5 op, Itsensä johtaminen, 5 op,   EASM Summer School, 5 op (short term study abroad at your own cost)

 

OSA II (syksy 2021 - kevät 2022, ilmoittautuminen erikseen kevät 2021) Urheilun digitaalinen viestintä 5 op

Palvelumuotoilu 5 op

Johdon laskentatoimi 5 op

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5 op

Kehittyvä asiantuntijuus 5 -10 op

Vapaasti valittavat opinnot: Yrittäjyys, 3 op, Sopimusoikeus, 5 op, Kuntoutuksen lähtökohdat, 3 op, Osaamisen johtaminen, 5 op, Suorituskyvyn johtaminen, 5 op

Toteutus
   

Opinnot suoritetaan monimuoto- ja verkko-opintoina.

Lähiopetusjaksot: 1. päivä klo 10-18 ja 2. päivä klo 9-16

17.9.2020 Orientaatio & Osaajana kehittyminen / Urheilu- ja liikuntamarkkinointi 

18.9.2020 Urheilu- ja liikuntamarkkinointi

22.9.2021 Webinar / raportointi, digityökalut,

22.10.2020 Urheilu- ja liikuntamarkkinointi

23.10.2020 Terveyden edistäminen ja ohjaus

12.11.2020 Terveyden edistäminen ja ohjaus

13.11.2020 Taloushallinto

3.12.2020 Taloushallinto

4.12.2020 Taloushallinto

28.1.2021 Osaajana kehittyminen / Urheilu- ja liikuntajohtamine

29.1.2021 Urheilu- ja liikuntajohtaminen

18.3.2021 Urheilu- ja liikuntajohtaminen

19.3.2021 Asiakasymmärrys

23.4.2021 Asiakasymmärrys

24.4.2021 Asiakasymmärrys / Osaajana kehittyminen

Hinta
    Koulutuksen hinta on 10 euroa/opintopiste (300 euroa/30 op). Ilmoittautuessa maksetaan 150 euroa ja loppumaksu maksetaan myöhemmin laskulla.

Opintokokonaisuus on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.

Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja
    Sisältöihin liittyvät kysymykset:
Aila Ahonen
Lehtori, liiketalous
+358 50 592 1143
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sanna Sihvonen
Yliopettaja, hyvinvointi
+358 40 727 4085
etunimi.sukunimi@jamk.fi


Ilmoittautumisiin liittyvä kysymykset:
Soile Korhonen
Koulutussuunnittelija
+358 40 840 3423
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen