Peltoviljelyn perusteet, 6 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    30.11.2019
Location
    verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta: - tuntee maalajien viljeltävyyden - osaa laatia kalkitussuunnitelman - osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman - tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa - tuntee viljojen kasvuasteet - tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat - noudattaa turvallisia viljelytyötapoja - tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt - osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet - tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.
Contents
    rehuviljat - maalalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet
Accomplishment
    Itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia. Kurssin suorittaminen tehdään harjoitustöillä/tehtävillä, tunnistustenteillä ja kirjatenteillä – nämä kaikki ovat pakollisia. Jokainen tehtävä on suoritettava hyväksyttävällä tasolla, saat palautteen jokaisesta tehtävästä. Varsinaista kurssitenttiä ei ole.
Literature
    Peltokasvien tuotanto. Mervi Seppänen (toim), kalkitusopas, Pieni salaojakäsikirja. Muu osoitettu materiaali.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable