Peltoviljelyn perusteet, 6 op (nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta: - tuntee maalajien viljeltävyyden - osaa laatia kalkitussuunnitelman - osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman - tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa - tuntee viljojen kasvuasteet - tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat - noudattaa turvallisia viljelytyötapoja - tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt - osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet - tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.
Sisältö
    rehuviljat - maalalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet
Toteutus
    Itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia. Kurssin suorittaminen tehdään harjoitustöillä/tehtävillä, tunnistustenteillä ja kirjatenteillä – nämä kaikki ovat pakollisia. Jokainen tehtävä on suoritettava hyväksyttävällä tasolla, saat palautteen jokaisesta tehtävästä. Varsinaista kurssitenttiä ei ole.
Kirjallisuus
    Peltokasvien tuotanto. Mervi Seppänen (toim), kalkitusopas, Pieni salaojakäsikirja. Muu osoitettu materiaali.
Hinta
    90 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu