Mediakasvatustaidot vuorohoidossa 2 op, verkkototeutus

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.03.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    27.03.2020
Place
    Opetus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä
Target group
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet.
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön mediakasvatustaitoja vuorohoidossa. Koulutuksella tuetaan media- ja teknologialähtöisten työmenetelmien ja välineiden hyödyntämistä sekä pedagogista dokumentointia vuorohoidon vaihtelevassa arjessa. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan lasten vertaissuhteiden tukemista median ja teknologian avulla. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä, kunnissa sekä yksiköiden työntekijöiden välillä.
Contents
    • Median eri muodot ja välineet
• Medialukutaito, median käyttäminen ja tuottaminen turvallisesti
• Pedagoginen dokumentointi teknologiaa hyödyntäen
• Vertaissuhteiden tukeminen ja ylläpitäminen median avulla
Accomplishment
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä ja koulutus sisältää oppimistehtävän ja ohjattua vuorovaikutteista keskustelua.
Further Information
    Kouluttaja:
Timo Hintikka, KM, LTO, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Material     mediakasvatustaidot_vuorohoidossa_esite_jamk_2020_2.pdf
Cancellation terms
    Ilmoittautuminen on sitova. Peruminen tehdään kirjallisesti. Kun ilmoittaudut varsinaisena ilmoittautumisaikana, sinulla on 14 päivän ajan oikeus perua ilmoittautumisesi maksutta. Tämän jälkeen tai mikäli et saavu opintojaksolle, perimme koko osallistumismaksun. Sairaustapauksissa maksun peruminen harkitaan tapauskohtaisesti. Suoritettu opintomaksu on edellytys koulutukseen osallistumiselle.