Saksan alkeet 2, 5 op

Enrol to the course

Date
    10.09.2020 - 17.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Saksan alkeet 1 (JAMK) tai vastaavat taidot tai A1.1-taso saksan kielessä (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).
Goal
    Jatkat tutustumista saksan kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Hallitset saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin välisiä eroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat myös soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
----------------------------------------------------------
Contents
    Ääntäminen.

Kulttuurierot ja maantuntemus.

Asiointitilanteet, tien neuvominen, lomailu ja vieraileminen, opiskelu- ja työelämäsanastoa, puhelin ja sähköposti.

Persoonapronominien ja substantiivien datiivi, omistuspronominit, perfekti, sein- ja haben -verbien imperfekti.
Accomplishment
    Luennot, oppimistehtävät, testit tai tentit
Literature
    Syksy 2020: Hotanen, M. & Kauppi, E. Hallo! 1. 2015. Finn Lectura.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kontaktiopetus torstaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin sekä oppia kielen alkeita tehokkaasti.

Enrol to the course