Saksan alkeet 2, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    10.09.2020 - 17.12.2020
Ilmoittautumiset
    23.08.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Saksan alkeet 1 (JAMK) tai vastaavat taidot tai A1.1-taso saksan kielessä (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).
Tavoite
    Jatkat tutustumista saksan kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Hallitset saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin välisiä eroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat myös soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
----------------------------------------------------------
Sisältö
    Ääntäminen.

Kulttuurierot ja maantuntemus.

Asiointitilanteet, tien neuvominen, lomailu ja vieraileminen, opiskelu- ja työelämäsanastoa, puhelin ja sähköposti.

Persoonapronominien ja substantiivien datiivi, omistuspronominit, perfekti, sein- ja haben -verbien imperfekti.
Toteutus
    Luennot, oppimistehtävät, testit tai tentit
Kirjallisuus
    Syksy 2020: Hotanen, M. & Kauppi, E. Hallo! 1. 2015. Finn Lectura.
Hinta
    75 €.

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kontaktiopetus torstaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin sekä oppia kielen alkeita tehokkaasti.

Ilmoittaudu koulutukseen