Venäjän alkeet 2, 5 op

Enrol to the course

Date
    08.09.2020 - 15.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).
Goal
    Jatkat tutustumista venäjän kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Osaat soveltaa oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä sekä toimia venäläisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa. Kirjallinen ja suullinen viestintä on virheistä huolimatta ymmärrettävää. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.
Contents
    Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus

Ääntäminen

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. omasta elämästä ja opiskelusta kertominen, kiinnostuksen kohteista ja vapaa-ajasta keskusteleminen, kaupungilla liikkuminen, ostoksien tekeminen, asioiminen puhelimitse

Kielioppia, mm. verbin preesenstaivutus, omistusrakenteet, adjektiivien yksikkö, substantiivien monikko, prepositionaali, akkusatiivi, lukusanat, liikeverbit
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kontaktiopetus tiistaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua venäjän kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Enrol to the course