Venäjän alkeet 2, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    08.09.2020 - 15.12.2020
Ilmoittautumiset
    23.08.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).
Tavoite
    Jatkat tutustumista venäjän kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Osaat soveltaa oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä sekä toimia venäläisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa. Kirjallinen ja suullinen viestintä on virheistä huolimatta ymmärrettävää. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.
Sisältö
    Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus

Ääntäminen

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. omasta elämästä ja opiskelusta kertominen, kiinnostuksen kohteista ja vapaa-ajasta keskusteleminen, kaupungilla liikkuminen, ostoksien tekeminen, asioiminen puhelimitse

Kielioppia, mm. verbin preesenstaivutus, omistusrakenteet, adjektiivien yksikkö, substantiivien monikko, prepositionaali, akkusatiivi, lukusanat, liikeverbit
Hinta
    75 €.

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kontaktiopetus tiistaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua venäjän kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Ilmoittaudu koulutukseen