Espanjan alkeet 1, 5 op

Enrol to the course

Date
    07.09.2020 - 16.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Tutustut espanjan kielen alkeisiin ja espanjankieliseen kulttuuriin. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Hallitset espanjan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät Suomen ja Espanjan sekä muun espanjankielisen maailman välisiä kulttuurieroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat myös soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Contents
    Ääntäminen.

Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito.

Espanjan sekä muun espanjankielisen maailman kulttuuri.

Keskeisin kielioppi käsittelee verbien taivutusta preesens- eli nykymuodossa.
Accomplishment
    Luennot, harjoitustyöt/oppimistehtävät, välitestit ja tentti.
Literature
    Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot. Tammi tai SanomaPro. Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi).
¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset. Tammi tai SanomaPro.
Oppimateriaalista käsitellään kappaleet 1 – 8.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kontaktiopetus maanantaisin ja keskiviikkoisin 7.9.-18.12.2020 klo 12:15-13:45 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua espanjan kieleen ja kulttuuriin sekä oppia kielen alkeita tehokkaasti.

Enrol to the course