Espanjan alkeet 1, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    07.09.2020 - 16.12.2020
Ilmoittautumiset
    23.08.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Tutustut espanjan kielen alkeisiin ja espanjankieliseen kulttuuriin. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Hallitset espanjan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät Suomen ja Espanjan sekä muun espanjankielisen maailman välisiä kulttuurieroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat myös soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Sisältö
    Ääntäminen.

Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito.

Espanjan sekä muun espanjankielisen maailman kulttuuri.

Keskeisin kielioppi käsittelee verbien taivutusta preesens- eli nykymuodossa.
Toteutus
    Luennot, harjoitustyöt/oppimistehtävät, välitestit ja tentti.
Kirjallisuus
    Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot. Tammi tai SanomaPro. Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi).
¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset. Tammi tai SanomaPro.
Oppimateriaalista käsitellään kappaleet 1 – 8.
Hinta
    75 €.

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kontaktiopetus maanantaisin ja keskiviikkoisin 7.9.-18.12.2020 klo 12:15-13:45 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua espanjan kieleen ja kulttuuriin sekä oppia kielen alkeita tehokkaasti.

Ilmoittaudu koulutukseen