Ranska 3, 5op

Enrol to the course

Date
    10.09.2020 - 17.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Ranskan alkeet 1-2 (10op) JAMKissa tai Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.2-A2.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf) tai lukion B3-ranskan 1.-4.-kurssit tai vastaavat tiedot ja taidot.
Goal
    Kurssilla pyritään saavuttamaan laajempi perustason kielitaito (Eurooppalaisen viitekehyksen A2.2-B1.1.) Harjoittelet monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, kuten puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja luetunymmärtämistä.

Suoritettuasi kurssin ymmärrät pääosin selkeää normaalitempoista puhetta ja osaat kommunikoida sinulle tutuista aiheista, kuten töistä, opinnoista ja vapaa-ajasta. Opit ilmaisemaan tunteitasi ja mielipiteitäsi varmemmin. Osaat toimia ranskalaisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa.

Ymmärrät pääkohdat yksinkertaisista asiateksteistä ja osaat päätellä merkityksiä. Osaat kirjoittaa lyhyesti sinulle tutuista ja merkityksellisistä aiheista, sekä yhdistää lauseita kuvataksesi kokemuksiasi ja erilaisia tapahtumia.

Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Contents
    Kurssilla kehität taitojasi ja opit hallitsemaan ja soveltamaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen ranskan kielen taitoja:

Viestintä: Omasta elämästä kertominen (mm. vapaa-aika, matkustus, työ, opiskelu), teknologia, terveys ja kulttuuri. Opit myös ilmaisemaan varmemmin mielipiteitäsi, tunteitasi, sekä antamaan käskyjä ja pyytämään ohjeita.

Kielioppi: Menneen ajan aikamuotoja (erityisesti passé composé, imperfekti, pluskvamperfekti), konditionaali, futuuri

Kulttuurituntemus: Frankofonian käsitteen syventäminen, Ranskan ja ranskankielisten maiden viestintäkulttuuri sekä maatuntemus
Accomplishment
    Luennot sekä harjoitustyöt/oppimistehtävät.
Säännölliset välitestit.
Literature
    Altschuler, J., Dervin, F., Kemppainen, K., Laine, K., Mokhtari, N., Punkkinen, S., Tenhunen, T. (2018). Escalier: Ranskaa lukioon ja aikuisille. 3 (4.-5. p.) Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kontaktiopetus torstaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat jatkaa ranskan kielen opintojaan, ja ovat aikaisemmin saavuttaneet Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.2-A2.1.

Sopii myös kertaavaksi kurssiksi sinulle, joka olet käynyt esimerkiksi lukion B3-ranskan 1.-6.-kurssit (vastaa noin 2 vuoden opintoja) ja tahdot ylläpitää kielitaitoasi.

Enrol to the course