Venäjän alkeet 1, 5 op

Enrol to the course

Date
    07.09.2020 - 14.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Tutustut venäjän kielen alkeisiin ja venäjänkieliseen kulttuuriin.

Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Pystyt käyttämään korrektia venäjän kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Hallitset venäjän kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.
Contents
    Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus

Kyrilliset aakkoset ja ääntäminen

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet

Kielioppia, mm. persoona- ja omistuspronominit, lukusanat, substantiivien suku, verbin preesenstaivutus, myönteinen ja kielteinen preesenslause, kysymysten muodostus, päälauseen sanajärjestys
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kontaktiopetus maanantaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua venäjän kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Enrol to the course