Ranskan alkeet 1, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Huom! Koulutus on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.
Aika
    07.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    23.08.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Tutustut ranskan kielen alkeisiin sekä Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset ranskan kielen perusteita ja sanastoa ja pystyt käyttämään korrektia ranskan kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset ranskan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla. Lisäksi ymmärrät Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.

Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Sisältö
    Kurssilla opit hallitsemaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen ranskan kielen taitoja, sekä ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteitä:

Ääntäminen

Viestintä: Itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, perhesuhteet, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet

Kielioppi: Persoonapronominit, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, partitiivinen artikkeli, myönteinen ja kielteinen preesenslause, kysymysten muodostus, epäsäännöllisten ja säännöllisten verbien preesens, adjektiivin taivutus ja paikka

Kulttuurituntemus: ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä ranskalainen viestintäkulttuuri, Ranskan maatuntemus
Toteutus
    Luennot sekä harjoitustyöt/oppimistehtävät. Säännölliset välitestit.
Kirjallisuus
    Granath, M., Laine, K. & Penttilä, R. (2018). Escalier: Ranskaa lukioon ja aikuisille. 1 (1.-7. p.). Helsinki: Sanoma Pro. TAI Escalier 1 digikirja
Hinta
    75 €.

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua ranskan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Kontaktiopetus maanantaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Ilmoittaudu koulutukseen