Saksan alkeet 1, 5 op

Enrol to the course

Date
    07.09.2020 - 14.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Tutustut saksan kielen alkeisiin ja saksankielisten maiden kulttuuriin. Ymmärrät Suomen ja Saksan sekä muiden saksankielisten maiden välisiä kulttuurieroja. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Hallitset saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat myös soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Contents
    Ääntäminen.

Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen saksan kielen taito.

Saksankielisten maiden kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet.

Kielioppia, mm. persoonapronominit, lukusanat, substantiivien suku ja artikkelit, akkusatiivi, verbin preesenstaivutus, kysymysten muodostaminen, päälauseen sanajärjestys.
Literature
    Blanco, A. & Kudel, P. Freut mich 1.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kontaktiopetus maanantaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua saksan kieleen ja oppia sen alkeita tehokkaasti.

Enrol to the course